Sedam novih ciljeva u okviru Europskog cilja za mlade #9

  • Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/EU-YOUTH Conf.png
  • Slika
  • Slika

Na online Konferenciji EU-a za mlade iz Portugala, koja se održavala od 12. do 15. ožujka 2021. godine, mladi su raspravljali o tome kako u državama članicama primijeniti tzv. Europski cilj za mlade #9 pod nazivom Prostor i sudjelovanje za sve.

Definirali su sedam novih ciljeva koji se općenito tiču većeg sudjelovanja mladih u donošenju odluka. Između ostaloga mladi su naveli potrebu poboljšanja komunikacije između organizacija mladih kao što su nacionalna vijeća mladih i mladih koji nisu članovi organizacija, boljeg korištenja javnih prostora za potrebe mladih, snižavanja dobne granice za glasovanje na izborima na šesnaest godina, donošenja smjernica kako bi se osigurale sigurne, uključive i za mlade prijateljske digitalne platforme. Konferencija je jedna od ključnih elemenata u provođenju osmoga ciklusa Dijaloga Europske unije s mladima čija je tema Europa za mlade - mladi za Europu: Prostor za demokraciju i sudjelovanje.

U nastavku Konferencije EU-a za mlade održan je i online Sastanak čelnika uprava nadležnih za mlade država članica Europske unije. Na dvodnevnom sastanku 15. i 16. ožujka 2021. godine na kojem je sudjelovala državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić, čelnici uprava razgovarali su o tome kako poboljšati pristup koji se temelji na pravima pri izradi politika za mlade.

„Mladi su vrlo aktivni i redovito sudjeluju u donošenju odluka putem organizacija mladih. Iako su često ranjivi i u potrebi, vidimo ih kao ključne individualce s inovativnim rješenjima i idejama. Iz naše perspektive, mladi su važni i vrijedni čimbenici u svim fazama donošenja politika.“ istaknula je državna tajnica Željka Josić.


Više na #youthconf


Obraćanje državne tajnice: 
  

Pisane vijesti