Središnji državni ured za demografiju i mlade i UNICEF potpisali Sporazum o suradnji

  • Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/Unicef.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Središnji državni ured za demografiju i mlade i UNICEF potpisali su sporazum o suradnji na promicanju prava djece i mladih u Hrvatskoj. 

Ciljevi su suradnje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i UNICEF-a: zajedno raditi na osiguravanju većeg sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka; osiguravanje mladima prilika za učenje nekih od vještina koje su im potrebne za uspjeh u životu te stvaranje različitih mogućnosti za promicanje i ostvarivanje dječjih prava, uključujući pravo na predškolski odgoj i obrazovanje.

Sporazum predviđa sljedeće oblike suradnje:
  • podršku inovativnoj digitalnoj platformi ZABUM voice koja će pomoći da se glas mladih o njima važnim pitanjima čuje i uvažava
  • sudjelovanje u radu Savjetodavnog odbora za dječju participaciju i podršku UNICEF-ovu programu za mlade ZABUM – za budućnost mladih kroz koji će se razvijati  rješenja za izazove s kojima se mladi u Hrvatskoj suočavaju te podržati mlade u razvoju vještina potrebnih u 21. stoljeću
  • promicanje dobrih praksi u poslovnom sektoru kojima će se nastojati povećati broj tvrtki koje ulažu u stvaranje podržavajućeg ozračja za zaposlenike i njihove obitelji te poraditi na usklađivanju poslovnog i privatnog života zaposlenika na dobrobit djece
  • Središnji državni ured za demografiju i mlade i UNICEF surađivat će i na promicanju demografskih politika, uključujući i promicanje prava svakog djeteta na predškolski odgoj i obrazovanje.
 
„Misao vodilja nam je rješavanje statusa mladih. Podizanje kvalitete života te osnaživanje društvenog položaja mladih kroz stalno ulaganje u mlade, aktivni dijalog, poticanje participacije te stvaranje sigurnog i pozitivnog okruženja za njihov razvoj smjernice su koje smo si zacrtali. Važno nam je da ključne reforme donosimo u suradnji s mladim ljudima u Hrvatskoj i njihovim organizacijama jer zajedno možemo stvoriti okvir za bolji život. Promatrajući to kroz demografski kontekst, potrebno je dodatno ulagati u ujednačavanje šansi mladih iz ruralnih sredina i mladih s manje mogućnosti. Želimo doprinijeti prepoznavanju mladih kao vrijednog resursa ovog društva te kreatora zajedničke bolje budućnosti”, kazala je Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade prilikom potpisivanja sporazuma o suradnji.

„Pravo djeteta da sudjeluje u odlukama koje ga se tiču ​​sadržano je u Konvenciji o pravima djeteta. Nužno je, međutim, učiniti to pravo ostvarivim kroz stvaranje prilika za smisleno sudjelovanje. Današnja djeca i mladi komuniciraju na različite načine i moramo biti spremni slušati i prilagoditi se njihovim potrebama. UNICEF-ova suradnja sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade za cilj ima osigurati da se čuju glasovi djece i adolescenata i surađuje s partnerima iz svih sfera života, posebno s korporativnim sektorom, stvarajući nove i inovativne mogućnosti za djecu i mlade”, kazala je prilikom potpisivanja sporazuma o suradnji Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Pisane vijesti