Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport usvojilo zaključke o mladima

Slika /Fotografije 3/VijeceEU_mladi.png

Vijeće EU za obrazovanje, mlade, kulturu i sport  usvojilo je Zaključke o jačanju višerazinskog upravljanja pri promicanju sudjelovanja mladih u procesima odlučivanja.

Iako su mladi ljudi vrlo aktivni u demokratskom životu, često imaju manje mogućnosti sudjelovanja i nedovoljno su zastupljeni u donošenju odluka.

Ministri i predstavnici Vlada zemalja članica za pitanja mladih su, među ostalim, na sjednici Vijeća koja se u Bruxellesu održavala 17. i 18. svibnja, raspravljali o tome kako se nacionalne, lokalne i regionalne vlasti mogu angažirati, povezati i osnažiti mlade ljude kroz razvijanje politika za mlade radi suočavanja s izazovima pogoršanim pandemijom COVID-19.

Istaknuli su kako mladi Europljani moraju biti ovlašteni sami dizajnirati svoju budućnost i time biti smješteni u središtu inicijativa EU-a poput Konferencije o budućnosti Europe i inicijative Novi europski Bauhaus.

Naglašeno  je kako su pristup informacijama, obrazovanje, mentalno zdravlje, primjereni poslovi, stanovanje i jednake mogućnosti među područjima u kojima je potrebno pojačano djelovanje.

U usvojenim Zaključcima Vijeće EU-a za obrazovanje, mlade, kulturu i sport  pozvalo je države članice i Europsku komisiju, da, među ostalim, osnaži sve mlade ljude kroz obrazovanje i osposobljavanje, informacije usmjerene na mlade, povratne informacije, neformalno i informalno učenje, rad s mladima i druge prakse kojima bi se doprinijelo njihovom informiranom i kritičkom sudjelovanju u procesima donošenja odluka.
 
DOKUMENT:
Zaključci Vijeća i predstavnika vlada država članica o jačanju višerazinskog upravljanja pri promicanju sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka.

Pisane vijesti