Vlada RH imenovala novi saziv Savjeta za mlade

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/Savjet mladih VRH.png

Temeljem Odluke o osnivanju Savjeta za mlade (NN, broj 26/21), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. godine imenovala zamjenicu predsjednika/ice, članove/ice i zamjenike članova/ica novog saziva Savjeta za mlade.

Zamjenicom predsjednika po položaju je imenovana državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, dr.sc Željka Josić, članovima Tena Mišetić, Dijana Mandić, Ivan Vidiš, Danijela Žagar, Maja Cvetojević, Anja Jelavić, Ivana Očić, Olga Plazibat Novosel, Anđela Tadić, Tihana Balija, dr.sc. Krešimir Šamija, Valentina Cesar, Lana Belas, Helena Beus, Danijela Gaube, mr.sc. Helena Štimac Radin, Karmela Franić, Ante Galić, Mladen Puškarić, Josip Perkušić, dr.sc. Sanja Žaja Vrbica, dr.sc. Nedjeljka Balić Nižić, Tin Meštrović, Filip Bašica, Ivan Majstorić, Josip Jagodar, Tanja Mravlinčić, Mihaela Špiljak, Tihana Naglić, Božidar Nikša Tarabić, Nikolina Vojta i Leo Staković, a zamjenicima članova Tomislav Leko, Ivana Barac, Tomislav Milunović, Maja Pavičić, Višnja Grgurić-Štimac, Željka Hudolin, Vedran Blažeka, Ivan Lakoš, Željana Zaharija, Ivana Vejić, Natajila Havidić, Emina Grd, Tamara Horvat Klemen, Vesna Lendić Kasalo, Mihaela Mažuran, Nikola Zdunić, Kristina Milašinčić, Mario Žuliček, Valentina Mucak, Darko Suljičić, dr.sc. Sonja Vila, dr.sc. Marta Žuvić, Neven Pintarić, Miša Ovčar, Luka Poslon, Kristina Nikičić, Ronaldo Rovazdi, Renato Vuk, Nika Krajnović, Tea Babić, Tatjana Matić te Kaja Pavlinić.
 
Predsjednika Savjeta biraju svi članovi Savjeta iz reda predstavnika udruga mladih i za mlade, na njihov prijedlog.
 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine donijela Odluku o osnivanju Savjeta za mlade. Novom Odlukom povećan je broj članova Savjeta. Također je važno istaknuti da je povećan i broj predstavnika udruga mladih i za mlade kako bi im se omogućio značajniji doprinos u radu Savjeta.

Pisane vijesti