Klubovi za mlade

Udruge koje prijavljuju program iz prioritetnog područja Klubovi za mlade moraju zadovoljiti osnovni uvjet da se klubom za mlade smatra javni prostor namijenjen organiziranju slobodnog vremena mladih (mladima se smatraju osobe od 15. do 30. godine) u lokalnoj zajednici u kojoj mu je sjedište uz posebne uvjete da:
 
  • klub pruža svakodnevni program/aktivnosti/usluge za mlade (najmanje 5 dana ili 30 sati tjedno),
  • klub svojim aktivnostima pokriva najmanje 3 različita područja interesa mladih,
  • veći dio programa kluba kreiraju i provode mladi za mlade,
  • program kluba bude usmjeren na neformalno obrazovanje,
  • klub pruža potporu razvoju volonterskih aktivnosti mladih,
  • klub pruža mogućnost mladima za vlastitu organizaciju slobodnog vremena,
  • klub ima voditelja ili odgovornu osobu za rad kluba za mlade (prednost je, ako je osoba u dobi od 15 do 30 godina),
  • klub ostvaruje suradnju s lokalnom samoupravom, bilo osiguravanjem prostora za klub za mlade bez naknade, bilo sufinanciranjem aktivnosti kluba za mlade ili na neki drugi način.