Natječaji i javni pozivi iz područja mladih

Javni poziv za prijavu kandidata za nositelja projekta Dijalog Europske unije s mladima

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za nositelja projekta Dijalog Europske unije s mladima u Republici Hrvatskoj. 

Udruge mladih i za mlade koje ispunjavaju uvjete utvrđene Javnim pozivom, svoj interes mogu iskazati pisanim putem u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, uz dostavu tražene dokumentacije. Javni poziv objavljuje se s ciljem omogućavanja udrugama mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj da iskažu interes za prijavom projekta Dijalog Europske unije s  mladima, kako bi jedna od njih, temeljem pozitivne ocjene projektnog prijedloga od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu Europske komisije (EACEA), bila imenovana nositeljem projekta u Republici Hrvatskoj.

Više o uvjetima i načinu prijave pronađite u tekstu Javnog poziva.

Javni poziv za prijavu kandidata za nositelja projekta Dijalog Europske unije s mladima
 

Obavijest o produljenju roka za prijavu članova i zamjenika članova savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj za uključivanje u rad Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini

Javni poziv za prijavu članova i zamjenika članova savjeta mladih u Republici Hrvatskoj za uključivanje u rad Radne skupine za podršku savjetima mladih na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima

Obavijest o poništenju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima

Obavijest o produljenju roka za podnošenje prijedloga kandidata za člana i zamjenika člana Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima iz reda udruga mladih i za mlade

Javni poziv za predlaganje kandidata za člana i zamjenika člana Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima

Javni poziv za predlaganje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske iz reda udruga mladih i za mlade