Predškolske ustanove

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/gautam-arora-OVDtgUhUPBY-unsplash.jpg

U cilju demografske obnove, posebno manje naseljenih i ruralnih područja Hrvatske u kojima nedostaje ili je jako slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi, potrebno je osigurati mjere i usluge koje bi zadovoljile potrebe obitelji s djecom rane i predškolske dobi kako bi se stvorili preduvjeti za njihov ostanak u zajednici.

Dostupnost predškolskog odgoja i obrazovanja u ruralnim i slabije razvijenim područjima jedan je od poticaja ostanku ili doseljavanju mladih i mladih obitelji.

Kao odgovor na potrebu zbrinjavanja djece predškolske dobi na području JLS (gradova i općina) ulaže se u projekte koji pridonose poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima te koji osiguravanju pružanje usluge produljenog boravka i poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada dječjeg vrtića.

Natječaji: 

Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. 

Obrasci za izvještaj po ugovoru za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama RH

Objavljuje se Odluka o raspodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020.

Objavljuju se privremeni rezultati Javnog poziva za financijsku potporu općinama od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti od 21.01.2020.

Dana 23. siječnja 2020. Ministarstvo ZATVARA Javni poziv za financijsku potporu za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti i objavljuje Privremene rezultate​

Dana 21. siječnja 2020. Ministarstvo otvara Javni poziv za financijsku potporu za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti​

Dana 13. siječnja 2020. Ministarstvo produljuje obustavu Javnog poziva za financijsku potporu za sve općine razvrstane od I. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti​

Ministarstvo privremeno obustavlja Javni poziv za financijsku potporu za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti​

Ministarstvo obustavlja Javni poziv općinama u dijelu natječaja koji se odnosi na općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti

Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti​

Rezultati Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima

Najčešća pitanja i odgovori za Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama-dječjim vrtićima u 2018. godini

Dopuna Uputa za prijavitelje projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima

Obrasci po ugovoru o sufinanciranju radova i usluga za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića