Povjerenik za etiku i Etički kodeks državnih službenika

Slika /Fotografije/list-2503617_1920.jpg

Odredbom članka 15. stavak 1. Etičkog kodeksa državnih službenika (Narodne novine, br. 40/11 i 13/12), propisano je da u svim državnim tijelima čelnik tijela imenuje povjerenika za etiku iz reda državnih službenika.

U odnosu prema građanima državni službenik treba postupati profesionalno, nepristrano i pristojno. Pravila ponašanja prema građanima propisana su Etičkim kodeksom državnih službenika koji opisuje i podnošenje pritužbe na postupanje državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe.

Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11 i 13/12)

 

Podnošenje pritužbe

Građani i pravne osobe te državni službenici mogu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje državnih službenika:

  • povjereniku za etiku imenovanom u državnom tijelu u kojem službenik radi - poštom, elektroničkom poštom ili telefonom 
  • čelniku državnog tijela u kojem službenik radi - poštom ili elektroničkom poštom
  • putem besplatnog telefona u Ministarstvu pravosuđa i uprave 0800 0304
  • putem elektroničke pošte u Ministarstvu pravosuđa i uprave: prituzbe@uprava.hr

Napomena: Pritužbu rješava povjerenik za etiku u državnom tijelu u kojem je državni službenik zaposlen.

 

Rok za dostavu odgovora podnositelju pritužbe

Čelnik državnog tijela dužan je dati odgovor podnositelju pritužbe u roku 60 dana od dana zaprimanja pritužbe te ga izvijestiti o poduzetim radnjama.

Podnositelj pritužbe ima pravo podnijeti pritužbu Etičkom povjerenstvu u roku 30 dana od dana isteka roka za davanje odgovora na pritužbu, odnosno od dana primitka odgovora na pritužbu, u slučaju kada nije zadovoljan odgovorom čelnika državnog tijela.

Etičko povjerenstvo je neovisno tijelo nadležno za promicanje etičkih načela u državnoj službi, a imenuje ga Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine. Sjedište Etičkog povjerenstva je pri Ministarstvu pravosuđa i uprave, Maksimirska 63, 10 000 Zagreb.

 

Kontakt podaci povjerenika za etiku u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade: 

e-mail: etika@demografijaimladi.hr